Standard

Standard

Oferta dla klientów, którzy potrzebują bardziej szczegółowego projektu składającego się z projektu BASIC wraz z dokumentacją techniczną i listą wyposażenia. Projekt nie obejmuje rysunków technicznych mebli na zamówienie. Projekt zawiera:

 1. Inwentaryzację
 2. Projekt funkcjonalny w dwóch opcjach, a po wyborze przez klienta jednej z nich wykonanie :
 3. Modelu 3D i wybranych wizualizacji
 4. Projektu punktów instalacji hydraulicznej i elektrycznej
 5. Projektu technicznego sufitów
 6. Projektu technicznego posadzek
 7. Projektu technicznego łazienek
 8. Projektu kuchni z widokami frontów mebli
 9. Doboru kolorystyki i wykończenia materiałowego ścian opisanych na rzutach
 10. Ogólnych wytycznych do wykonania mebli (wymiary na rzucie plus opis materiałów na wizualizacji) bez opisywania wnętrz mebli
 11. Ogólnego zestawienia materiałów wykończeniowych