Nadzór

Nadzór

Nadzór autorski to jednorazowy przyjazd architekta na budowę mający na celu kontrolę wykonywanych robót, przez podwykonawców, pod kątem ich zgodności z opracowaną dokumentacją projektową.